Monday, December 17, 2007

Den moderna människans (mitt) förfall

Jag ligger i skrivandets stund i vår (min och Saras) säng och försöker somna (Sara sover). Ett av de störande momenten som hittils hindrat mig är ett surrande ljud utifrån. Tankarna far precis som de vill, så jag kom att fundera kring möjligheten att det skulle vara någon form av allmänfarlig olycka som låg bakom ljudet, även om det inte lät som ett larm, inte ens ett avlägset sådant. Ifall det nu skulle uppstå en situation i vilken allmänheten skulle varnas, via vilka kanaler skulle det då nå mig?
  1. Vi har ingen hemtelefon. Hemtelefoner är en onödig utgift för den moderna människan, merparten av all telefonkommunikation går via mobiltelefonin. Därför skulle vi inte nås av telefonlarmsystemet. Jag har för mig att det ska finnas ett sådant, som ska betyda "slå på radion eller TVn för information om säkerhetsåtgärder". Vilket leder oss till punkt 2.
  2. Vi har ingen TV. TV är slöseri med tid som kan användas till mycket bättre saker, och det visas aldrig något bra när man tittar ändå. Vill man koppla av och se något bra ser man en film, och datorn har en DVD-spelare. Ergo: ingen TV. Därför skulle vi inte nås av varningsinformationen som går ut via TV heller.
De enda kanalen som återstår är larmsirenerna. Och jag kan inte minnas sisst jag hörde dem testas. Jag skulle kunna tänka mig att samhället räknat med att de ska kunna nå varje medborgare genom TV-nätet eller telefonnätet. Radiotjänst är alltid lika förvånade när man talar om för dem att man inte har någon TV. Och vad jag har förstått är de inte så hårda som de påstrår med att se till att man betalar sin avgift även om man har en TV, just på grund av att systemet förutsätter att alla kan nås via den informationskanalen, och ifall Radiotjänst inte har makten att ta TVn från den som inte betalar sin TV-licens, så har de ju inte heller någon direkt makt att driva in avgiften.

Bara några tankar som verkade tillräckligt bra i brist på bättre sömn.

No comments: